Prisijungti
Kviečiame užsukti ir įsigyti norimą iPhone už itin patrauklią kainą! Tempo.lt

Mes-Lietuva! (Geriausių Kūrinių Rinkinys)

Lietuva
20.00 €
+0.5 € platformos administravimo mokestis
Būklė:
Labai gera
Likutis:
1 vnt.
Aprašymas

Kūriniai:

- I Dalis
1-1 - Pasveikinimo Šokių Siuita (Kepurinė, Kubilas, Rugučiai, Kalvelis, Pasiutpolkė)
1-2 - Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka - Pasvarcyk Untela
1-3 - Piemenų Išdaigų Šokių Siuita (Oželis, Ožkadrylis, Strapčiukas, Starkus, Gailingis)
1-4 - Klonių Aidai
1-5 - Šokių Su Klumpėmis Siuita (Klumpiai, Slinkis, Pakeltkojis, Kūlimo Šokis, Klumpakojis)
1-6 - Išbraidžiojau Raseles
1-7 - Vestuvinių Šokių Siuita (Jievaro Tiltas, Aštuonnytis, Sukutis, Vestuviniai Šokiai, Rezginėlė, Paplėštuodegis)
1-8 - Šventinė Polka
1-9 - Gegutėlė
1-10 - Alučio Puota
1-11 - Lek Gervelė
1-12 - Oi, Bėda, Bėda
1-13 - Išjojo, Jojo
1-14 - Visi Bajorai Vainelėn Jojo
1-15 - O Tai Pasirėmiau (Marcelės Arija)
1-16 - Eina Dienos, Bėga Metai (Deveikos Ir Krizo Duetas)
1-17 - Skrisk, Skrisk Lietuvėlėn
1-18 - Tu Ateik Į Pasimatymą
1-19 - Baltas Paukštis
- II Dalis
2-1 - Šokis Su Akmenimis
2-2 - Žemės Išjudinimo Šokis
2-3 - Eina Garsas
2-4 - Ūdrio Arija
2-5 - Kilkim, Broliai, Sakalais!
2-6 - Protėvių Valia
2-7 - Stoviu Aš Parimus
2-8 - Ko Neskridai Bitela
2-9 - O Kai Saulutė Tekėjo
2-10 - Šių Naktelį Per Naktelį
2-11 - Trep Trep
2-12 - Ruduo
2-13 - Mergaitė
2-14 - Kalėdos
2-15 - Baltos Naktys
2-16 - Malda Žemynai
2-17 - Sutuoktuvės
2-18 - Teka Laikas
2-19 - Vilniaus Aikštė
2-20 - Dabar Ir Visados (Mažvydo Ir Marijos Duetas)
2-21 - Lie-tu-va

Kitos pardavėjo prekės

Žiūrėti visas (7473)

Kitos atlikėjo plokštelės

Žiūrėti visas (8)

Panašios prekės

Žiūrėti visas (1301)