Ieškoti

293412 knygų ir
23601
plokštelių

Kaina:

Metai:

Teisė

1 Tėvai, paauglys, įstatymai

M. Ivanovas

2.00 €

Konstitucionalizmo idėja, bend...

Haroldas Šinkūna...

8.00 €

Baudžiamoji teisė

A. Abromavičius

3.00 €

Administracinė atsakomybė už p...

Albertas Kučinsk...

10.00 €

Ratio scripta. Lotyniški teisė...

Aleksandra Teres...

10.00 €

Pagrindinės Europos Tarybos re...

Raimondads Jurka

10.00 €

Žmogaus teisės

Rimgaudas Mališa...

4.00 €

Lietuvos Respublikos civilinio...

nėra Autoriaus

4.00 €

Baudžiamoji atsakomybe už nužu...

A. Milinis

20.00 €

Lietuvos Respublikos baudžiamo...

Autorių kolektyv...

2.00 €

civilinio proceso kodeksas

Respublikos Liet...

2.00 €

Lietuvos Respublikos kodeksai...

Papildytas leidi...

1.00 €

Mokymas apie nusikaltimą ir nu...

Vytautas Pieslia...

28.00 €

Судебная психиатрия

Г. Морозов

24.00 €

Lietuvos Respublikos Konstituc...

Karolis Jovaišas

35.00 €

Lietuvos TSR baudžiamojo proce...

nėra Autoriaus

1.00 €

Lietuvos Respublikos Konstituc...

Autorių kolektyv...

2.80 €

Praktiniai patarimai smurtą pa...

nėra Autorių

2.00 €

Europos sąjunga. Steigimo doku...

Gediminas Vitkus

5.00 €

Teisės pagrindai 11-12 kl.

Daiva Narmontien...

5.00 €

Darbo teisė: oficialų dokument...

Agnė Marčinkienė

2.00 €

Sutartis dėl Konstitucijos Eur...

Autorių kolektyv...

5.00 €

Policijos institucijų sistema...

Vytautas Usačiov...

7.00 €

Kriminalistikos keliai ir klys...

Jurgenas Torvald...

1.50 €

Europos Sąjungos teisės įtaka...

Autorių kolektyv...

6.00 €

XII lentelių įstatymai ir jų k...

S. Vėlyvis, M....

9.95 €

Teisinio argumentavimo teorija

Robert Alexy

26.95 €

The Secretariat's Guide to ICC...

ICC, Jason Fry,...

132.95 €