Jonas Švoba

Kaip tai atsirado

3.00 €

stanke.just
Būklė:
Nauja

Parduodu

Santrauka: Šmaikš­čiai ir įdo­miai ap­ra­šo­mi la­biau­siai pa­vei­kę žmo­nių gy­ve­ni­mą iš­ra­di­mai, kai ku­rių daik­tų at­si­ra­di­mo is­to­ri­jos. Pa­gal svar­bą pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko tu­a­le­to kriauk­lei, ant­ro­ji - kom­piu­te­riui, to­liau var­di­ja­mi ug­nis, ra­tas, spau­dos stak­lės, spi­ri­ti­niai gė­ri­mai, ra­di­jas, in­ter­ne­tas, an­ti­bi­o­ti­kai ir t.t.

Šis narys parduoda 298 knygas.

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau

Šią knygą taip pat