Istorijos mokymosi gidas: priedas

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

Santrauka:

Trečioji dalis – apibendrinamosios užduotys. Jas atlikęs mokinys ir aptaręs su mokytoju, galės įsitikinti, ar gerai išmoko prieš tai nagrinėtą medžiagą.