Anglijos kapitalas ir Lietuva 1919-1940

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

Santrauka:

Lietuvos ir Anglijos santykių analize siekama atskleisti mažų kapitalistinių šalių nelygiateisiškumą diplomatiniuose santykiuose su didelėmis imperialistinėmis valstybėmis, jų priklausomybę nuo didžiųjų valstybių kapitalo, fiktyvę nepriklausomybę.