Sena: Suteik daiktams naują gyvenimą
Prisijungti
Sena atsinaujino. Kviečiame pasižvalgyti.

Atsitokėjimai

Hermann Hesse
9.00 €
+0.5 € platformos administravimo mokestis
Būklė:
Gera
ISBN kodas:
5-7900-0909-3
Leidimo metai:
Leidėjas:
Likutis:
1 vnt.
Aprašymas

Vo­kie­čių ra­šy­to­jo eseis­ti­kos rink­ti­nė “At­si­to­kė­ji­mai” - tai gau­siai pa­pil­dy­tas 1991 m. “Min­ties” lei­di­nio “Esė” kar­to­ji­mas. Kaip di­džiau­sią H. Hes­se’s eseis­ti­kos pri­va­lu­mą ir ver­tę dau­ge­lis li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jų nu­ro­do tai, kad ji - vie­nin­te­lis au­ten­tiš­kas šal­ti­nis apie ra­šy­to­jo gy­ve­ni­mą, fi­lo­so­fi­nio mąs­ty­mo ypa­tu­mus, nes, kaip ži­no­ma, ra­šy­to­jas ne­pa­li­ko jo­kių me­mua­rų, au­to­bio­gra­fi­jų.

Kitos pardavėjo prekės

Žiūrėti visas (719)
joelis123
(22)
719 prekės
Pardavėjas - ekspertas

Kitos autoriaus knygos

Žiūrėti visas (93)

Panašios prekės

Žiūrėti visas (3722)