Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovas

Autorius:

Kategorija:

Leidykla:

Leidimo data:

Santrauka:

„...Pirmieji atsakingieji už trečiojo tūkstantmečio „naująją evangelizaciją“ yra kunigai. Tačiau, kad galėtų atlikti savo užduotį, jie ir patys turi ugdyti tikrai jų tapatybę atspindintį gyvenimą..., savo dvasingumą bei tarnybą remti nuolatiniu ir pilnutiniu formavimu. Siekiant atiliepti į tuos reikalvimus ir buvo sudarytas šis Vadovas... Sudarant šį dokumentą buvo atsižvlegta į visų pasaulio vyskupų, su kuriais buvo konsultuotasi, pasiūlymus; į 1993 metų spalio mėnesį Vatikane vykusiame plenariniame Kongregacijos susirinkime pareikštas mintis; pagaliau į daugeli teologų, kanonų žinovų ir šių klausimų ekspertų iš visų geografinių platumų, kurie gerai susipažinę su aktualiomis pastoracinėmis situacijomis, samprotavimus. Buvo stengiamasi pateikti praktinius nurodymus, kurie galėtų sužadinti norą veikti ir prisidėtų prie veiklos vieningumo. tačiau vengiama leistis į smulkmenas, kurias protingiems ir uoliems ganytojams gali naudingai pasiūlyti vien tik teisėtos vietinės praktikos bei kiekvienos diecezijos ar Vyskupų Konferencijos sąlygos...“ Iš Jose T. Kard. SANCHEZ , Dvasininkijos kongregacijos prefekto įvado.