Galkienė Alvyra

Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje

(0) Prisijunkite, norėdami įvertinti.
Skelbimas

Santrauka: Ši knyga papildo leidinių, skirtų mokinių, turinčių specia­liųjų mokymosi poreikių, ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose problemoms aptarti, lentyną. Ji turėtų būti naudinga įvairios specia­lizacijos edukologijos studentams ir jau dirbantiems mokytojams. Knygoje į integruoto ugdymo reiškinį žvelgiama plačiau nei įprasta -heterogeninių grupių didaktikos aspektu aptariami ugdymo tikslai, turinio, ugdymo organizavimo principai ir tendencijos. Vykstant aktyviam Europos tautų judėjimui, galimybių ir poreikių įvairovę mokykloje kuria ne vien tik neįgalumo situacijoje esantys mokiniai, tačiau ir kitokią kultūrinę patirtį turintys, kalbantys kitomis kalbomis vaikai. Didaktiniai principai, kurie išryškėja ugdant neįgalumo situacijoje esančius vaikus, yra universalūs. Jie kūrybiškai taikytini visada, kai vienoje ugdymo erdvėje išryškėja mokinių poreikių įvairovė. Knygoje nagrinėjami heterogeninės bendruomenės kūrimo ir sėkmingo jos funkcionavimo principai. Tarpasmeninis pasi­tikėjimas, saugumas, teigiamos emocijos garantuoja motyvacijos stabilumą. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – palankios ugdymo aplinkos dimensija. Šiuolaikinės mokyklos mokytojas jau negali besąlygiškai diegti direktyvaus ugdymo turinio-jis pats yra jo kūrėjas. Individualių mokinio poreikių ir visuomenės reikalavimų dermė – tai tie įrankiai, kurie padeda ugdytojui kurti funkcionalią į vaiką orientuotą ugdymo sistemą ne teoriniu, bet praktiniu lygiu. Knygoje aptariamos dažniausiai bendrojo lavinimo mokyklose pasitaikančius sutrikimus turinčių mokinių mokymosi charakte­ristikos ir jų ugdymo programos individualizavimo principai. Heterogeninių grupių ugdymo organizavimo problema gvildenama aptariant palankiausios ugdymo aplinkos kiekvienam mokiniui formavimo, specialiosios pagalbos organizavimo, veiklos kooperavimo ir koordinavimo, pamokų organizavimo heterogeninėse klasėse aspektais. Specialieji mokinių poreikiai skatina bendradar­biavimo kultūrą visoje mokyklos bendruomenėje. Komandinis mokytojų darbas, ugdymo laiko ir erdvės planavimo poreikis reikalauja iš mokytojo naujų vadovavimo įgūdžių. Knygoje pateikiami pavyzdžiai, padedantys aiškiau suprasti ugdymo realybės reiškinius heterogeninėje aplinkoje. Pavyzdžiuose žmonių vardai pakeisti, tačiau situacijos tikros. Dėkoju Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos mokytojoms Rasai Laurinaitienei, Ritai Meškelevičiutei ir Sandrai Šatienei, kurios leido panaudoti jų parengtų ndividualizuotų programų pavyzdžius. Viliuosi, kad ši mokomoji priemonė padės būsimiesiems ir jau dirbantiems mokytojams atsakyti į kasdien kylančius klausimus, kūrybiškai spręsti specialiųjų asmens poreikių problemas, drąsiau priimti trečiojo tūkstantmečio mokyklos iššūkius ir kartu su kiekvienu mokiniu siekti aukščiausio asmeninio rezultato.

Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai!

Panašūs skelbimai