Praha.: Státní pedagogické nakladatelství.

(Rasta knygų: 3)