Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki 2017 metų

Autorius:

Kategorija:

Leidykla:

Leidimo data:

Santrauka:

Knygoje nagrinėjama Lietuvos socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida.