Simonas Daukantas

Raštai (2 tomai)

50.00 €

Toinbis
Būklė:
Nauja
Miestas:
Vilnius

Parduodu

Būklė gera. Legendinės "Lituanistinės bibliotekos" raštų dalis, skirta pirmam lietuviškai rašiusiam Lietuvos istorikui Simonui Daukantui. Sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Vytautas Merkys. Pirmąjį tomą sudaro: Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių, Būdas senovės lietuvių ir žemaičių, Smulkieji raštai, Paaiškinimai. Antrąjį tomą sudaro: Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (dvi dalys), Laiškai, Paaiškinimai.

Santrauka: „Lituanistinė biblioteka“, tęstinė senųjų (iki 20 a. pradžios) raštų serija. 1966–98 leido Vagos leidykla. Serijoje paskelbta reikšmingų lietuvių literatūros, istoriografijos, kultūros istorijos, etnologijos, kalbotyros, folkloristikos ir kitų veikalų, parašytų ne tik lietuvių, bet ir lotynų, Lietuvos Didžiosios Kunugaikštystės kanceliarine slavų, lenkų, vokiečių kalbomis. Leidiniai mokslinio tipo, su įvadais, komentarais, greta transliteruoto ar išversto į lietuvių kalbą teksto pateikiama ir faksimilė. Išleista Mykolo Lietuvio Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius (1966), Lietuvos metraštis: Bychovco kronika (1971), M. Mažvydo Pirmoji lietuviška knyga (1974), M. Husoviano Giesmė apie stumbrą (1977), P. Ruigio Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas (1986), A. Baranausko, J. Basanavičiaus, S. Daukanto (5 knygos), L. Ivinskio, L. A. Jucevičiaus, J. Goštauto, V. Pietario, S. T. Stanevičiaus, A. Tatarės, M. Valančiaus ir kitų autorių raštai, rinkrinė Lietuvių didaktinė proza (1982). Tarp parengėjų, sudarytojų, vertėjų – istorikai ir etnologai R. Batūra, R. Jasas, J. Jurginis, V. Merkys, V. Milius, literatūrologai ir kalbininkai J. Lebedys, R. Mikšytė, M. Ročka, V. Vanagas, B. Vanagienė ir kiti. SSRS okupacijos laikotarpiu kai kurių autorių kūryba negalėjo būti pateikta išsamiau (kupiūruoti A. Baranausko, J. Basanavičiaus, M. Valančiaus, V. Pietario raštai), buvo sulaikomos jau parengtos knygos (A. Kojalavičiaus-Vijūko Lietuvos istorija, P. Dusburgiečio Prūsijos žemės kronika). Lituanistinė biblioteka atliko svarbų lietuvių istorinės ir kultūrinės sąmonės gaivinimo vaidmenį, nors buvo leidžiama be aiškesnės sistemos. Išėjo 33 knygos. Redakcinės komisijos pirmininkas K. Korsakas (1966–86), J. Lankutis (1987–95).

Šis narys parduoda 2 knygas!

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau

Šią knygą taip pat