The George Eastman House Collection

A History of Photography: From 1839 to the present

(0) Prisijunkite, norėdami įvertinti.
Skelbimas

Santrauka: A History of Photography (from 1989 to the pre­sent) – tai nuo­stabi The George Eastman House Collection knyga, išleista Taschen, 766 psl., kurios kiek­vie­nas pus­la­pis – iliuost­ruo­tas spal­vo­to­mis ir nespal­vo­to­mis skir­tingo kali­bro foto­gra­fi­jo­mis. George Eastman House tai viena geriau­sių ir gar­siau­sių insi­tu­cijų pasau­lyje, skirta foto­gra­fi­jos išsa­mioms stu­di­joms, paro­doms ir išsau­go­ji­mui bei pir­ma­sis muzie­jus Jungtinėse vals­ti­jose, kuris dirba su foto­gra­fi­jo­mis ir judan­čiais paveiks­lė­liais (nuo 1949-​ųjų). Ši knyga tai ypa­tinga foto­gra­fi­jos isto­ri­jos stu­dija su minėto muzie­jaus kolek­ci­jos pavyz­džiais. Istorija patei­kiama ne sau­sai, o įdo­miai ir įtrau­kian­čiai, žavi ne tik jau žinomi fak­tai, bet ana­li­zės ir darbų paly­gi­ni­mai, svar­biausi bruo­žai, išra­di­mai. Tekstai ir foto­gra­fi­jos taip kūry­bin­gai narsto šį isto­rinį foto­gra­fi­jos pasau­lio lai­ko­tarpį, kad kar­tais net užima kvapą. Labai tei­sin­gai apie šį lei­dinį rašo „Choice“ kny­gos nuga­rė­lėje – „The intel­li­gent int­ro­duc­tion to the his­tory of pho­to­graphy. In every res­pect, an out­stan­ding work.“


Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.
Mūsų partnerio PerkuKnyga.lt skelbimas
Knyga NAUJA

Hipnotizuotojas (minkštas viršelis)

7.30 €

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai!

Panašūs skelbimai