Rimantas Raudonis

Chemija 8 kl.

8.00 €

Knygos_sodas
Būklė:
Nauja
Miestas:
Žagarė
Siunčiu į kitus miestus

Parduodu

Santrauka: Naujasis chemijos vadovėlis VIII klasei savo turiniu atitinka Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrąsias programas ir Išsilavinimo standartus.Vadovėlį sudaro 4 skyriai. Pirmojo skyriaus pagrindiniai tikslai – suvokti gamtos mokslų bendrumą, išsiaiškinti chemijos vietą tarp kitų gamtos mokslų. Čia susipina ankstesniuose kursuose (gamta ir žmogus, fizika, matematika) įgytų žinių kartojimas ir nauja informacija. Šiame skyriuje pakartojamos medžiagų agregatinės būsenos, elektros reiškinių ryšys su atomo ir molekulės sandara, procentai. Nagrinėjama tik labai supaprastinta atomo sandara. Formuluojama cheminio elemento sąvoka (siejant su protonų skaičiumi branduolyje). Kalbant apie elementų paplitimą žmogaus organizme, Žemėje ir visatoje, pradedama supažindinti su chemine simbolika. Teorinėmis ir praktinėmis užduotimis formuojamas suvokimas, kurie reiškiniai yra fizikiniai, o kurie – cheminiai. Atlikdami bandymus su buityje vartojamomis medžiagomis, mokiniai suformuluoja cheminių reakcijų požymius, nustato sąlygas cheminėms reakcijoms vykti. Laboratorinių priemonių pavadinimai ir paskirtis pristatomi tik siejant su konkrečiu bandymu. Pagrindinę šio ir kitų skyrių mežiagą papildo trumpi populiaraus pobūdžio straipsneliai. Jie susiję su pagrindine tema ir rodo nagrinėjamos temos ryšį su kitais gamtos mokslais, svarbiomis aplinkosaugos, technologijų problemomis. Kiti straipsneliai skirti mokslo pažinimo istorijai, siejamai su Lietuvos mokslo istorija. Antrojo skyriaus tema – oras. Oro pavyzdžiu nagrinėjamos tokios sąvokos, kaip grynosios medžiagos ir mišiniai, vienalyčiai ir įvairialyčiai mišiniai, vieninės ir sudėtinės medžiagos. Supažindinama su degimo reakcijomis. Čia žodinės reakcijos lygtys keičiamos tikromis cheminėmis lygtimis, iliustruotomis molekulių modeliais. Degimo reakcijos susiejamos su kvėpavimu ir rūdijimu. O2 ir O3 molekulių pavyzdžiu supažindinama su alotropija. Nagrinėjama ozono sluoksnio svarba gyvybei. Trečiasis skyrius susijęs su periodiniu dėsniu. Čia nagrinėjami atominės teorijos pagrindai, vartojama santykinės atominės ir santykinės molekulinės masės sąvoka. Tam skirti smulkių objektų (grūdų) svėrimo laboratoriniai darbai ir užduotys. Ketvirtojo skyriaus svarbiausias tikslas – įtvirtinti izotopo sąvoką. Kartu supažindinama su radioaktyvumo reiškiniu, jo praktinio naudojimo aspektais. Vadovėlio prieduose pateikiama dalykinė rodyklė, aiškinamasis žodynėlis, cheminių elementų pavadinimų kilmė ir atradimo datos. Į vadovėlį įtraukti svarbiausi laboratoriniai darbai ir bandymai.

Šis narys parduoda 299 knygas.

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau