Alfonsas Laurinavičius

Tarnybinė teisė: statutinės valstybės tarnybos teisinis reguliavimas

Santrauka: Remdamasis humanistinės filosofijos ir laikmečio reikalavimais, autorius siekia atsakyti į klausimą, kaip teisinėmis priemonėmis tobulinti šalies viešąjį administravimą, stiprinti statutinių institucijų socialinį orientuotumą, sudaryti palankias prielaidas joms aktyviai dalyvauti kuriant brandžią pilietinę visuomenę.

Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.