Tolle Eckhart

Naujoji žemė

6.00 €

linnute20
Būklė:
Puiki
Miestas:
Vilnius

Parduodu

Santrauka: Parašęs knygą Šios akimirkos jėga, Eckhartas Tolle milijonus žmonių įkvėpė siekti laisvės ir džiaugsmo, – dalykų, kurie randami šioje būties akimirkoje. Naujojoje žemėje autorius išplėtojo savo idėją ir parodė, kaip įveikti ego valdomos sąmonės ribas. Tai yra ne tik esminė laimingo gyvenimo sąlyga, bet ir žingsnis, kurį žengę žmonės užbaigs pasaulyje vykstančius konfliktus ir nutrauks kančią. Eckhartas Tolle aiškina, kaip mūsų prisirišimas prie ego sukuria disfunkciją, iš kurios savo ruožtu kyla pyktis, pavydas ir kitos neigiamos būsenos, kurios žmogų daro nelaimingą. Skaitytojai galų gale pamatys, kaip atsibusti iš tokios būsenos su nauja sąmone ir pradėti gyventi tikrą pasitenkinimą teikiantį gyvenimą. Skleidžianti šviesą ir pakylėjanti, ši knyga – tai nepaprastas dvasinis manifestas, skelbiantis, kad yra kelias, vedantis į geresnį pasaulį. ECKHARTAS TOLLE yra šiuolaikinis dvasinis mokytojas, jis daug keliauja ir neša savo žinią pasauliui. Šios knygos tikslas Ar žmonija pasirengusi sąmonės virsmui, nuostabiam ir giliam vidiniam sužydėjimui, kurį palyginę su gėlių žydėjimu, regėtume tik menką ano atspindį? Ar žmonės gebės atsisakyti savo struktūriško mąstymo, atverti sąmonę ir tapti skaidrūs it krištolas ar brangakmeniai? Ar jie galės atsispirti materializmo ir materialumo traukai, nutraukti susitapatinimą su pavidalais, kuris laiko juos įkalinęs jų asmenybių viduje ir kuris yra ego pagrindas? Apie tokį virsmą kalbėjo ir skleidė šią žinią žmonėms didieji žmonijos mokymai. Žinianešiai – Buda, Jėzus ir kiti, mažiau žinomi – buvo ankstyvieji žmonijos pabudimo žiedai, retos ir brangios esybės. Tačiau anuo metu visuotinis sužydėjimas dar nebuvo įmanomas, todėl jų žinia buvo nesuprasta ir neretai stipriai iškraipoma. Ji negalėjo permainyti daugumos žmonių elgsenos ir ją priėmė vos vienas kitas. Ar dabar žmonija yra labiau pasirengusi nei ankstyvųjų mokytojų laikais? Kodėl taip turėtų atsitikti? Ką galėtų padaryti kiekvienas iš jūsų, siekdamas sužadinti ar pagreitinti šią vidinę permainą? Kokie požymiai apibūdina senąją ego sąmonę ir kaip atpažinti beužgimstančią naująją sąmonę? Tokius ir panašius svarbius klausimus nagrinėsime šioje knygoje. Svarbu tai, kad ji pati yra virsmo įrankis, kuris radosi iš naujosios sąmonės. Knyga nesiekia apkrauti jūsų nauja informacija, įtikinti jus vienais ar kitais dalykais arba įpiršti kokią nors nuomonę, o tik mėgina sukelti jūsų sąmonės virsmą, kitaip tariant, pabudimą. Tuo aspektu knyga nėra įdomi. Įdomi reikštų tai, kad išdėstytas idėjas bei sąvokas galite įvertinti, mintyse jas analizuoti, sutikti su jomis ar nesutikti. Ši knyga yra apie jus. Ji arba pakeis jūsų sąmonės būseną, arba liks jums bereikšmė. Ji padės pabusti tik tiems, kurie tam pasirengę. Toli gražu ne visi yra tokie, tačiau su kiekvienu pabudusiuoju kolektyvinė sąmonė plečiasi ir palengvina dvasinę kelionę kitiems, dar nepabudusiems. Jei nežinote, ką reiškia pabudimas, skaitykite šiuos puslapius. Tik patys pabudę, suvoksite šio žodžio reikšmę. Užtenka minties blykstelėjimo, kad prasidėtų negrįžtamas pabudimo vyksmas. Kai kurie tą blykstelėjimą patirs dabar, paėmę į rankas šią knygą, o kai kurie net nesuvoks, kad planetoje vyksmas jau prasidėjęs. Vieni pajunta pabudimą per praradimą ar kančią, kiti – pabendravę su dvasiniu mokytoju ar perskaitę dvasinių mokymų knygą (viena tokių knygų yra Šios akimirkos jėga*), o galbūt bus viskas kartu. Jeigu jaučiate, kad pradėjote busti, skaitydami šią knygą permainas paspartinsite ir įtvirtinsite. Esminė pabudimo sąlyga yra nepabudusio savęs (kalbančio, mąstančio ir veikiančio ego) atpažinimas, taip pat atpažinimas kolektyvinio mąstymo sąlygotų procesų, kurie įtvirtina nepabudimo būseną. Štai kodėl ši knyga nagrinėja pagrindinius ego aspektus ir parodo, kaip jie pasireiškia individualiai ir kolektyviai. Tai yra svarbu dėl dviejų tarpusavyje susijusių priežasčių: pirmoji yra ta, kad kol nesuprasite, kaip veikia jūsų ego, jūs savęs nepažinsite ir nuolatos klysite mėgindami su ego susitapatinti. Kitaip tariant, jus užvaldys jūsų tariamas aš. Antra, atpažinimas yra vienas iš būdų pabusti. Kai suvokiate savo nesąmoningumą, ima rastis sąmoningumas, o tai jau yra pabudimas. Neįmanoma įveikti savo ego ir laimėti, lygiai kaip neįmanoma kovoti su tamsa. Viskas, ko reikia, yra sąmonės šviesa. O ta šviesa esate jūs.

Šis narys parduoda 46 knygas.

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau

Šią knygą taip pat