Kęstutis Nastopka

Literatūros semiotika

8.00 €

hahayes
Miestas:
Vilnius
Siunčiu į kitus miestus

Perku

Santrauka: Knygos tikslas – parodyti gyvąją, diskutuojamą semiotikos dabartį, kuriame skirtingi požiūriai ne prieštarauja, o papildo vienas kitą. Išaugusi iš universitetinių paskaitų ir seminarų, knyga turi studijų knygos bruožų. Kai kurios aptariamų tekstų interpretacijos išaugo iš seminarinių diskusijų, o kai kuriuos tekstus semiotinei analizei pasirinko patys studentai. Semiotika – arba Greimo semiotika – autoriaus suprantama ne kaip kanonas, bet kaip organonas, ne kaip galutinių atsakymų sąrašas, bet kaip nenutrūkstantis ieškojimas. Teorinės prielaidos knygoje tikrinamos konkrečiais lietuvių literatūros tekstais, jų analize autorius bando parodyti analitinės reikšmės atpažinimo procedūras. Didžioji knygos dalis skirta bendrosios semiotikos nuostatoms, padedančioms griežčiau aprašyti literatūrinių reikšmių kūrimo prielaidas. Knygą sudaro penki skyriai. Pirmajame aptariamos Greimo semiotikos metodologinės nuostatos ir šios mokyklos santykis su Peirce‘o ir Lotmano semiotika. Antrajame pristatoma semiotinė naratyvumo teorija, papildant „standartinės“ Greimo semiotikos postulatus vėlesnėmis įžvalgomis. Trečiajame skyriuje svarstomi figūratyviosios raiškos ir „juslinės semiotikos“ klausimai. Ketvirtasis skyrius įtraukia sakymo problematiką, peržengiančią imanentiško pasakymo ribas. Penktajame skyriuje analizuojamos įvairios pasijų semiotikos atmainos. Autoriaus teigimu, literatūrinė semiotika siekia logiškai aprašyti literatūros reikšmes, vadovaudamasi instrumentais, išbandytais analizuojant patikimus literatūros tekstus, kurie tinkami paaiškinti ir nepopieriniam gyvenimui. Iki šiol vyravo nuostata, kad semiotiniai tekstai nuobodūs ir nepaskaitomi dėl per daug specifinės juose vartojamos metakalbos, suprantamos tik siauram specialistų ratui. Naujausia Kęstučio Nastopkos knyga griauna šią semiotinio rašymo tradiciją. Joje semiotika ne tik deklaruojama, bet ir praktikuojama kaip ,,linksmasis mokslas'', lengvai ir žaismingai dėstant prasmės problematiką, semiotinio metodo gudrybes, sumaniai derinant teorinius svarstymus su praktinėmis jų iliustracijomis.

Šis narys parduoda 2 knygas.

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau