Mykolas Biržiška

Vilniaus universitetas 1940-1941 metais

Santrauka: Viršelis dail. P. Augiaus – Memmingenas-Vokietija 1948 m. V16 Akto signataras Antrojo pasaulinio karo metais buvo Vilniaus universiteto rektorius. Matydamas, kaip VU istorija iškraipoma, parašė VU istoriją 1941-1944 metais. Turinyje daug skyrių. Tarp jų „Rektoriaus šaukimai į NKVD“, „Studentų klubas ir rabfakas“, „Universiteto vadovybė šaukiama Maskvon“. Knyga leista Vokietijoje (Special edition from Lithuanian Newspaper „Mintis“ licensed by HQ European Command Civil Affaris Divisiom Printed by Hans Holzman, Bad Wörishofen). Reta knyga, nerandama ir antikvariatuose.

Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.