Autorių kolektyvas

Šventasis Raštas (t. I, II, III)

Santrauka: J.J. Skvirecko išverstas Senasis Testamentas trijuose tomuose, kurie priklauso knygų serijai "Pasaulinės literatūros biblioteka". Knygos išleistos 1990-1991 m.

Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.