Taikli akis

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

Santrauka:

Knygoje talpinama 11 feljetonų. Rašytojas savo kūriniams medžiagą ima iš kasdieninio gyvenimo, taiklia akimi pastebėdamas biurokratizmą, religinių prietarų liekanas, pataikūniškumą, savivaliavimą ir kitas šalintinas iš mūsų tarybinio gyvenimo ydas. Savo tematine apimtimi R.Narečionio feljetonų rinkinys yra labai įvairus ir platus.