Užtrenktos durys. Laiškai iš Vilniaus į Tel Aviva. Dialogai ta pačia ir kitom temom

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

Santrauka:

Dramose atskleidžiami XX a. lietuvos žydų egzistencijos tragiškieji momentai (genocidas, persekiojima, nutautimas), tai pat nagrinėjamos kurėjo ir visuomenės, individo asmeninės laisvės ir kitos problemos.