Vincas Mykolaitis - Putinas

Altorių šešėly

Santrauka: Romanas. Dail. Z. Butautis. Tiražas 4 tūkst. egz. Mažos didelės knygos - pasaulio literatūros šedevras.

Šiai knygai šiuo metu skelbimų nėra.