Bronys Raila

Kryžkelės

4.00 €

Būklė:
Gera
Miestas:
Vilnius
Siunčiu į kitus miestus

Parduodu

nugarėlės kraštas įtrūkęs rašyti el.paštu au@juodassuo.lt daugiau istorinių knygų: http://www.sena.lt/vartotojas/juodassuo?categories=6~25~34

Santrauka: Rašytojas-žurnalistas Bronys Raila 12 m. užsiėmė radijo žurnalizmu — prakalbomis į Lietuvą, siekdamas, kaip pats “Kryžkelėse” pasisako: “Atitaisinėti Lietuvos buvusio ir dabarties gyvenimo sovietiškus klastojimus, iškraipymus, prasimanymus, naivią demagogiją: aiškintis Lietuvos likimą ir laikyseną mūsų tautos išlikimo ir tautinės atsparos plotmėje, kantriai priminti ir brandinti Vakarų demokratinių idėjų sampratą, laisvo ir padoraus žmogaus gyvenimo turinį; stiprintis atstatysimos tautinės laisvės ir mūsų valstybinės nepriklausomybės troškimų ir idealų vizijom” (397 psl). Savo 12-kos metų prakalbas Br. Raila išspausdino knygose; “Kryžkelės” yra ketvirtoji knyga, apimanti laikotarpį 1986 - 1988 m. Pirmosios trys knygos: “Vaivos rykštė”, “Kitokios Lietuvos ilgesys” ir “Tave mylėti tegalima iš tolo”. “Kryžkelių” puspenkto šimto puslapių tekste rasime devynis skyrius, įvairių temų prakalbomis atremiančius sovietinį melą ir smurtą. Čia yra apie Sovietų įvairiopų krizių kryžkeles, apie asmens teisių parodiją, apie istorinius klastojimus, pavyzdžiui, nuolat teigiant, kad Nepriklausomos Lietuvos kaip ir nebuvo, kad tai tik buržuazijos įsiterpimas į Kapsuko socialistinę santvarką, kuri 1940 m. liaudies valia buvusi atstatyta... Nemažai apie rezistenciją, bendravimą su tauta kultūros plotmėje; ta tema įdomūs pasikalbėjimai su poetais Tomu Venclova ir Antanu Gustaičiu, Stasiu Santvaru, žurnaliste Rita Baltušyte. Pakedenama ir Gorbačiovo “perestroika”, užsimenama apie laisvėjimą Lietuvoje; kadangi knyga spaudai paruošta anksčiau, tai nėra pačių naujausių tautos atgimimo aktualijų. Knyga lengvai skaitoma, patraukli ne vien temų įvairumu, o ir sklandžia, taisyklinga bei stilinga lietuvių kalba. Mažai ir nežymių korektūros klaidų terandama, kas reta šių dienų išeivijos leidiniuose. Skoningas, dailus knygos viršelis ir aplankas.

Šis narys parduoda 6208 knygas!

Susikurk rinkinį ir už siuntimą mokėk mažiau

Šią knygą taip pat