Tautos giesmės ir dainos

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

Santrauka:

Šiame rinkinėlyje pateikiamos reprezentacinės profesionaliųjų kūrėjų tautinės giesmės ir dainos, dainos poetų žodžiais liaudiška gaida ir nūdienos folklorinių ansamblių išpopuliarintos liaudies dainos.