Kelias į archeologiją

Autorius:

Kategorija:

Leidimo data:

Santrauka:

Vieno iš profesionaliosios archeologijos pradininkų docento Prano Kulikausko atsiminimų knyga, kurioje išraiškingai ir vaizdžiai parodomas jo gyvenimo kelias nuo vaikystės Dzūkijos kaime iki Lietuvos archeologų vadovo ir mokytojo. Knygoje aptinkame nemažai XX a. Lietuvos istorijoje žinomų pavardžių, tarsi iš naujo apsilankome chrestomatiniais tapusių senovės paminklų tyrinėjimuose. Sudarytojai: Raimonda Daiva Jankauskienė ir Gintautas Zabiela.
Prano Kulikausko (g. 1913 03 07) kelias į archeologiją - tai kartu ir visos Lietuvos kelias į savo senosios istorijos pažinimą. Tiksliau - sunki to kelio pradžia. Likimas jam lėmė būti įvykių, iš esmės pakeitusių neseną Lietuvos istoriją, liudininku, pažinti žmones, dar nepriklausomoje Lietuvoje betarpiškai kūrusius profesionalų archeologijos mokslą. Archeologija niekuomet nebuvo uždaras mokslas, todėl visais laikais P. Kulikauskui teko dirbti ir bendrauti su daugeliu žinomų mokslo, meno ir net politikos sričių atstovų, tiesiog įdomių žmonių. Visus juos iškelia įstabi autoriaus atmintis. P. Kulikausko biografija - sudėtinė atsiminimų dalis. Seniausias Lietuvos archeologas, švenčiantis savo 90 - metį, nusipelnė ne tik archeologijos mokslui. Jo darbai - mūsų istorijos ir kultūros savastis. Kaip jie gimė, vaizdžiai nušviečia šie atsiminimai.